Akademický sochař

Laco Sorokáč

Sochař a malíř, absolvent AVU Praha, žijící a pracující v Sázavě